Energiek2020

Energiek2020.nu is hier niet langer aanwezig. Bezoek in plaats daarvan kasalsenergiebron.nl.

Duurzame energie en klimaat

Het gebruik van duurzame energie door burgers en bedrijven is beter voor het klimaat. Daarom wordt er door overheden sterk ingezet op het promoten van natuurlijke en vernieuwbare energiebronnen, en wordt het gebruik van fossiele brandstoffen ontmoedigd. Dat kan de uitstoot van CO2 verminderen en daardoor de opwarming van de aarde vertragen.

CO2 uit fossiele brandstoffen veroorzaakt klimaatverandering

CO2 is een broeikasgas en de belangrijkste reden dat de aarde steeds verder opwarmt. Deze klimaatsverandering zorgt wereldwijd voor droogte en voedseltekorten, hogere zeespiegelniveaus en het uitsterven van plant- en diersoorten. In Europa merken we het effect van klimaatverandering al in de vorm van hittegolven en overstromingen.

Menselijke activiteiten, zoals het opwekken van elektriciteit en het gebruik van benzinemotoren, zorgen voor de uitstoot van CO2 in de atmosfeer. Als we fossiele brandstoffen (olie, aardgas, kolen) verbranden laten we CO2 vrij, dat al miljoenen jaren 'veilig' onder de aardkorst opgeslagen lag.

Duurzame energie vermindert CO2-uitstoot

Duurzame energie is energie die opgewekt wordt uit natuurlijke bronnen. Daarbij komt er niet of nauwelijks extra CO2 in omloop, en vindt er dus nauwelijks uitstoot van CO2 in de atmosfeer plaats. Hoe meer we fossiele brandstoffen dus vervangen door energie uit duurzame energiebronnen, hoe meer we schadelijke klimaatverandering tegengaan.

Deze energie kan worden verkregen uit wind (windmolens), zonlicht (zonnepanelen en zonneboilers), waterbewegingen (turbines) en biomassa (biomassacentrales). Een bijkomend voordeel is dat deze energiebronnen vernieuwbaar en dus onbeperkt zijn. Er wordt veel onderzoek verricht naar manieren om deze bronnen nog efficiƫnter te gebruiken, en naar nieuwe natuurlijke hulpbronnen om aan onze behoefte aan energie tegemoet te komen.

Wil je nu zelf ook duurzaam door het leven? Ga dan voor natuurlijke hulpbronnen en laat vooral die auto staan. Dat laatste is trouwens eenvoudiger dan gedacht. Niet alleen ben je met de fiets in Nederland bijzonder mobiel, maar ook kunnen veel zaken tegenwoordig online worden gedaan: van shoppen tot een bezoek aan het casino!