Alle berichten Energiek2020

Rapport: Inventarisatie toepassing zonne-energie voor de tuinbouw

dinsdag, 21 februari 2012

Feije de Zwart, Wageningen UR Glastuinbouw

Met de huidige technologieën is mogelijk om de behoefte van de glastuinbouwsector aan warmte voor ongeveer 50% te dekken uit zonne-energie. Daarnaast is het technisch goed mogelijk om 25% van de huidige behoefte aan elektriciteit te dekken uit zonne-energie. Economisch gezien zijn de terugverdientijden voor deze opties echter veel te lang. Dat stellen onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw in een verkennende studie in het kader van Kas als Energiebron in opdracht van het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

De elektriciteitsvraag van glastuinbouwbedrijven zal in de toekomst verder stijgen. Een dekking van 50% in de toekomst maximaal lijkt haalbaar zeker als rekening wordt gehouden met een hoger rendement van toekomstige technieken. Een dekking van het elektriciteitsverbruik van belichtende bedrijven door zonne-energie zal op bedrijfsniveau nooit op eigen erf mogelijk zijn.

Ambitie

Kas als Energiebron heeft de ambitie om in 2020 in nieuw te bouwen kassen klimaatneutraal te telen en dat in 2020 het aandeel duurzaam in te zetten energie 20% zal zijn. Naast aardwarmte en bio-energie is een flinke bijdrage vanuit zonne-energie nodig om deze ambitie te verwezenlijken. Er is dus behoefte aan een verzameling van nieuwe ideeën en een overzicht van de potenties en nieuwe (deel)voorzieningen die nodig zijn om deze bijdrage uit zonne-energie te kunnen verwezenlijken.

Download rapport

Verkenning zonne-energie in de glastuinbouw

Categorie: daglichtkas, semi-gesloten kassen, zonne-energie
SDE+ open vanaf 13 maart >
< EL&I: 'Veiligheid voorop bij aardwarmte'

Nieuws

vrijdag 21 november, 2014

Congres legt bottlenecks aardwarmte bloot

Categorie: aardwarmte, transitiepaden
vrijdag 21 november, 2014

Bijeenkomst Studiegroep bio-energie bij...

Categorie: bio-WKK, biobrandstoffen
vrijdag 21 november, 2014

Uitleg praktijkproef bladplukstrategie tomaat

Categorie: licht, tomaat

Aan het woord

vrijdag 21 november, 2014

Uitleg praktijkproef bladplukstrategie tomaat

Categorie: licht, tomaat
woensdag 19 november, 2014

Proef bladplukstrategie in WUR-proefkas

Categorie: lopend onderzoek, tomaat
donderdag 13 november, 2014

Leerpunten LED-proef tomaat

Categorie: diffuus licht, LED's, tomaat

Onderzoeken

maandag 3 februari, 2014

Bijdrage STW project LED it be 50%

Categorie: lopend onderzoek
maandag 3 februari, 2014

Karakterisering PV cellen in glas voor gebruik...

Categorie: lopend onderzoek, zonne-energie
maandag 3 februari, 2014

De belichtingsnavigator

Categorie: lopend onderzoek