Alle berichten Energiek2020

Rapport: Inventarisatie toepassing zonne-energie voor de tuinbouw

dinsdag, 21 februari 2012

Feije de Zwart, Wageningen UR Glastuinbouw

Met de huidige technologieën is mogelijk om de behoefte van de glastuinbouwsector aan warmte voor ongeveer 50% te dekken uit zonne-energie. Daarnaast is het technisch goed mogelijk om 25% van de huidige behoefte aan elektriciteit te dekken uit zonne-energie. Economisch gezien zijn de terugverdientijden voor deze opties echter veel te lang. Dat stellen onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw in een verkennende studie in het kader van Kas als Energiebron in opdracht van het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

De elektriciteitsvraag van glastuinbouwbedrijven zal in de toekomst verder stijgen. Een dekking van 50% in de toekomst maximaal lijkt haalbaar zeker als rekening wordt gehouden met een hoger rendement van toekomstige technieken. Een dekking van het elektriciteitsverbruik van belichtende bedrijven door zonne-energie zal op bedrijfsniveau nooit op eigen erf mogelijk zijn.

Ambitie

Kas als Energiebron heeft de ambitie om in 2020 in nieuw te bouwen kassen klimaatneutraal te telen en dat in 2020 het aandeel duurzaam in te zetten energie 20% zal zijn. Naast aardwarmte en bio-energie is een flinke bijdrage vanuit zonne-energie nodig om deze ambitie te verwezenlijken. Er is dus behoefte aan een verzameling van nieuwe ideeën en een overzicht van de potenties en nieuwe (deel)voorzieningen die nodig zijn om deze bijdrage uit zonne-energie te kunnen verwezenlijken.

Download rapport

Verkenning zonne-energie in de glastuinbouw

Categorie: daglichtkas, semi-gesloten kassen, zonne-energie
SDE+ open vanaf 13 maart >
< EL&I: 'Veiligheid voorop bij aardwarmte'

Nieuws

dinsdag 21 april, 2015

Energie besparen door beter schermgebruik

Categorie: kasklimaat en teelttechniek, vocht en ventilatie
vrijdag 17 april, 2015

Winterlichtkas met maximale lichttransmissie

Categorie: diffuus licht, licht

Aan het woord

vrijdag 17 april, 2015

Winterlichtkas met maximale lichttransmissie

Categorie: diffuus licht, licht
donderdag 16 april, 2015

Herstel komkommers in VenlowEnergy kas

Categorie: dubbel glas , Het Nieuwe Telen, kasklimaat en teelttechniek, komkommer, lopend onderzoek
maandag 13 april, 2015

‘Succesvol jaar proef Lisianthus’

Categorie: Het Nieuwe Telen, teeltstrategie

Onderzoeken

dinsdag 17 februari, 2015

‘Next step’ in HNT Aubergine

Categorie: Het Nieuwe Telen, lopend onderzoek
dinsdag 17 februari, 2015

Elektriciteit besparing bij chrysant; opstellen...

Categorie: chrysant, LED's, lopend onderzoek
dinsdag 17 februari, 2015

Duurzaamheid als leidraad voor roos

Categorie: Het Nieuwe Telen, kasklimaat en teelttechniek, lopend onderzoek, roos, teeltstrategie, vocht en ventilatie, warmte-koude opslag